Participa

Què ofereix Localret?

OFEREIX


  • L’ús de la plataforma MIRATV en mode ASP
  • El hosting de la plataforma
  • Documentació tècnica
  • Suport tècnic en hora d’oficina

NO OFEREIX


  • Cap tipus de contingut
  • El hosting dels continguts
  • El streaming dels continguts

Com hi participo?

Per a participar i usar MIRATV en el teu ajuntament, s’han de complir els següents requeriments: