Cost

Localret proveeix la plataforma i ofereix de forma gratuïta el servei d'allotjament a tots els seus consorciats. Cada ajuntament és responsable de la producció dels seus propis continguts i decideix si els allotja de forma gratuïta o de pagament.

Plataforma

gratuïta
L’ús de la plataforma i el servei d'allotjament d'aquesta no té cap cost
Included

Continguts

gratuïts de pagament
Els continguts s’allotjen en servidors de tercers que ofereixen servei d’streaming i directes de forma gratuïta Els continguts s’allotjen en servidors de tercers que ofereixen servei d’streaming i directes de pagament
IncludedIncludedIncluded Preus streaming* Preus directe*

* Els preus que aquí es mostren són preus de mercat de caràcter orientatiu per als models de prestació de pagament. Preus establerts a febrer de 2011. No inclouen IVA.