Grau Mitjà de Moda i Confecció

A Canet de Mar s'està impartint desde aquest curs 2013 -- 2014, formació professional dual. En concret el Cicle Formatiu de Grau Mitjà de Moda i Confecció. Aquests estudis estan adscrits a l' Institut Lluís Domènech i s'impartiran a l'antiga Escola Universitària de Teixits de Punt, avui Centre de Recerca i Transferència Tecnològica Tèxtil (CRTTT).

Enllaç a l'original
Data de publicació:
14/12/2013
Categoria:
educació
Etiquetes:
Valoració:
Vota

punts